Om Pride Lysekil

Om Pride Lysekil

Pride Lysekil är en ideell förening som grundades 2016, och har sedan starten arbetat för HBTQ+personers rättigheter i Lysekils kommun.

Vision

Vår vision är ett samhälle där  HBTQ+personer lever ett liv i trygghet och där diskriminering och fördomar inte finns.

Föreningens ändamål är att arbeta för att alla, oavsett sexualitet, könsidentitet, etnicitet, funktion, ålder eller religiös åskådning, skall ha samma rättigheter, skyldigheter samt lika möjlighet att leva och verka.

Vad vi gör

Vi tror stenhårt på allas lika värde och arbetar året runt för att vår vision ska gå i uppfyllelse. Detta gör vi bland annat genom utbildningar och föreläsningar inom HBTQ+frågor, medverkande på marknader osh andra events samt genom genomförandet av Lysekils pridefestival. Vi skapar mötesplatser för samtal, reflektion, acceptans och samhällspåverkan genom att engagera människor i alla åldrar och med olika bakgrund. 
Vi har ett nära samarbete med Lysekils kommun, där vi bl.a. medverkar på temadagar om psykisk ohälsa och medarrangerar utbildningar i HBTQ+frågor.

Pride Lysekil är en ideell och icke-vinstdrivande förening som finansieras av olika typer av bidrag, sponsring och samarbeten. Allt eventuellt ekonomiskt överskott går till investeringar i föreningen eller till relevanta välgörande ändamål. Vill du stötta vår verksamhet? Läs mer här.