Värdegrund & stadgar

Vår värdegrund

Pride Lysekil arbetar för att alla, oavsett sexualitet, könsidentitet, etnicitet, funktion, ålder eller religiös åskådning, skall ha samma rättigheter, skyldigheter samt lika möjlighet att leva och verka. Föreningen skall bedriva verksamhet för HBTQ+ personers ökade acceptans i samhället och aktivt arbeta mot diskriminering såsom rasism, sexism, homofobi, transfobi och liknande.

Pride Lysekil är en ideell organisation, vilket innebär att syftet inte är att tjäna pengar på verksamheten, och att allt eventuellt ekonomiskt överskott går till investeringar i föreningen eller till välgörande och relevanta ändamål.


Våra stadgar

I stadgarna finns beskrivet hur föreningen ska arbeta, hur styrelsen är konstruerad, medlemmars rättigheter mm. Det är ett viktigt dokument då det styr Pride Lysekils arbetssätt mot att uppfylla föreningens syfte och mål. Här hittar du föreningens stadgar.


Har ni frågor eller feedback kring vårt arbete, våra värdegrunder, stadgar eller likande? Vi svarar gärna på dina frågor. Läs mer här.