Viktiga årtal i prides historia

Nedan listas ett urval av några av de viktigaste årtalen i priderörelsens historia


1931

Världens första kända könskorrigering

Operationerna på Dora Richter utfördes i Berlin av Magnus Hirschfeld. Den första operationen Dora fick genomgå var 1922 och innebar att hon fick sina testiklar bortplockade. Lili Elbe, också kallad ”the Danish Girl”, genomgick även hon en könskorrigering. Hon hade under en period samma läkare som Dora.

1944

Avkriminalisering av homosexualitet i Sverige

Det blev lagligt att vara homosexuell i Sverige. Dock sågs fortfarande homosexualitet som någonting negativt i samhällets ögon och det klassades fortfarande som en mental sjukdom fram till 1979.

1969

Stonewallupproret i New York 

Polisen anföll en gaybar i centrala New York, men möttes av ett massivt motstånd vilket sedan kom att inspirera starten av Pride-rörelsen. Se mer info i parken. 

1970

Världens första prideparad

Ett år efter stonewallupproret samlades HBTQ+personer återigen i New York för att manifestera och kämpa för sina rättigheter. Detta har senare blivit känt som världens första prideparad. 

1971

Sveriges första prideparad 

Inspirerade av prideparaden i New York startade  föreningen Gay Power Club i Örebro en egen parad i Sverige som gick av stapeln den 15:e maj. 

1972

Könstillhörighetslagen träder i kraft i Sverige

Sverige är först i världen med en sådan typ av lag. Lagen innefattar under vilka omständigheter trans- och intersexpersoner får byta juridiskt kön samt tillåter vissa medicinska ingrepp som annars är olagliga. 

1979

Sveriges sjukdomsklassificering för homosexualitet tas bort

Efter att ett fyrtiotal aktivister ockuperat socialstyrelsens trapphus i stockholm tar socialstyrelsen, med Barbro Westerholm i spetsen, bort homosexualitet från listan över psykiska sjukdomar. 

1995

Lagen om partnerskap träder i kraft

Lagen innebar att svenska samkönade par kunde ingå i juridiska partnerskap liknande äktenskap, men med några undantag; bl.a. erkändes inte religiösa ceremonier som juridiskt bindande. 

2009

Äktenskapsbalken könsneutraliseras 

Detta innebär att partnerskapslagen avskaffas eftersom samkönade par inkluderas i äktenskapsbalken och har samma rättigheter som tvåkönade par gällande äktenskap. Dock får präster fortfarande neka till vigsel ifall de anser att det går emot deras tro. 

2013

Tvångssterilisering av transpersoner tas bort i Sverige

Den här lagen tillfördes för att förhindra transpersoner att få biologiska barn. Innan en transperson fick genomgå behandling så var hen tvungen att steriliseras. 

IDAG

Vatikanstaten

Vatikanen har påstått att det bara finns två kön; män och kvinnor, att kön enbart är biologiskt och syftet är att föda barn. Påståendet är farligt för det tar avstånd från transpersoners existens och personer som är attraherade av någon som inte är ett annat kön än den själv.

USA

Trumps regering jobbar emot HBTQ+personers rättigheter, bland annat genom att ta bort ordet “transgender” från lagstiftning så det inte längre erkänns av staten. Trump vill även införa ”religionsfrihet i tjänster” vilket innebär att en kan neka andra sin tjänst ifall det går emot ens tro. T.ex kan en läkare på akutvård vägra att behandla en homosexuell person ifall den tycker att det går emot sin tro.
USA:s skydd för HBTQ+personer i skolor har tagits bort. 

Världen

Angola och Botswana har avkriminaliserat homosexualitet medan Ecuador, Taiwan, Österrike har erkänt samkönat äktenskap under 2019. Costa Rica planerar på att erkänna det till maj nästa år. 

Sverige

Riksdagen har röstat nej till införandet av ett tredje kön. 
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, avstod sin medverkan under almedalsveckan pga hot från nazistiska grupper. 

Trots många motgångar förblir Sverige ett av världens mest progressiva länder för HBTQ+personers rättigheter.